Dansk Prostatakræft Konsortium

Et samarbejde for at fremme forskning i prostata kræft

Dansk Prostatakræft Konsortium Studie 1 (DPCC-1): Multicenter udvikling af flydende biomarkører til tidlig opdagelse af prostatakræft

Studiet

DPCC-1 er et videnskabeligt projekt, der udføres i et samarbejde mellem afdelinger på Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Herlev og Gentofte Sygehus, samt Molekylær Medicinsk Afdeling i Skejby.

Formål, betydning og rækkevidde

Formålet med dette forsøg er at udvikle bedre og mere præcise blod eller baserede test til tidlig påvisning af prostatakræft. I dag opdages prostatakræft typisk på baggrund af en blodprøve (PSA-test) som ofte er forhøjet ved prostatakræft, men som også kan være forhøjet ved f.eks. betændelse i prostata eller ved godartet forstørret prostata. MR-skanning er det primære værktøj til at bestemme om en forhøjet PSA skal ledsages af vævsprøvetagning (biopsi) for at afklare om der er kræft i prostata. Da PSA-testen ikke kan skelne klart mellem prostatakræft der kræver behandling, og tilfælde der ikke kræver behandling, bliver mange mænd unødvendigt MR-skannet og får fortaget vævsprøveudtagning. Der er således behov for udvikling af nye og bedre metoder (blod- eller urinprøve) til at udvælge de mænd, som reelt har brug for en MR skanning af prostata.

Vi forventer at i alt 2500 mænd vil indgå i projektet over en 2-årig periode.

Økonomi

Initiativtager til projektet er forsøgsansvarlig overlæge professor Michael Borre ved urinvejskirurgi på Aarhus Universitetshospital, samt professor Karina Dalsgaard Sørensen og adjunkt Jacob Fredsøe ved Molekylær Medicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Projektet er indtil videre økonomisk støttet Novo Nordisk Fonden med 7,3 million kroner der blandt andet dækker løn til forskere og projektpersonale samt omkostning til molekylærbiologiske analyser. Der bliver løbende søgt om yderligere midler ved både private og offentlige fonde.